Design af standvæg

Vejforum 2018

Show More

Design af standvæg 

Trafikplan, SEtrafik, Hougaard, Trafikstil, Luxemburger og Vex -  6 selvstændige vejingeniører går som regel sammen om en stand på det årlige "Vejforum" 
Sidste år på Vejforum 2018 var ideen "find holger". Jeg kom med oplæg og designede standvæg samt satte konkurrence op til afholdelse på standen.

 

                                                             

LOLLIGO Design & Kommunikation

Telefon 4255 3889 - kontakt@lolligo.dk